Khi có dị vật tai người ta sẽ cảm thấy đau hoặc khả năng nghe giảm. Dị vật trong tai càng nguy hiểm hơn với trẻ em vì chúng có thể không nhận thức được có dị vật ở trong […]