Dị vật trong tai thường do đồ vật như hạt cườm, mẩu đồ chơi, hay do côn trùng. Đối tượng hay bị dị vật tai thường là trẻ con, điều này vô cùng nguy hiểm vì đôi khi trẻ chưa […]