Dị vật trong tai có thể gây đau và giảm thính giác, gây thủng màng nhĩ. Thường thì bạn sẽ biết nếu có vật mắc kẹt trong tai, song trẻ nhỏ có thể không nhận biết được điều này. Nếu có […]